Collages ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de GGZ-instelling De Gelderse Roos

Foto's door clienten, collages en bewerking door Silvester Povel.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft Silvester Povel drie groepen clienten van de Gelderse Roos begeleid in het maken van foto's van hun belevingswereld. Deze foto's heeft hij daarna digitaal verwerkt tot collages. Deze collages hebben enige maanden gehangen op de locaties Ede, Tiel en Arnhem. Een selectie heeft ruim een jaar gehangen in het hoofdkantoor van de Gelderse Roos in Wolfheze. Twee foto's: "Zwem-therapie" en "Een stap vooruit; twee stappen achteruit" zijn aangekocht en hangen nu permanent in resp. Tiel en Arnhem.