Van Eva naar Lucy, juni-12. Productie Fransje en Silvester Povel.

Interview van Frans Couwenbergh, mei 2012. Interview in het kader van ons project "La Divina Tragedia". Frans Couwenbergh geeft hierin zijn onderbouwde visie over de herkomst van de mensheid en de zin van het leven.