Hier en Hiernamaals, juni-12. Productie Fransje en Silvester Povel.

Interview van Rob van den Berg door Silvester Povel, april 2012. Hierin geeft Rob van den Berg zijn visie op de zin van het bestaan en op het leven na de dood.